Personal

 • Administratör Pamela Lind, info@norrtaljetk.com
 • Huvudtränare: Mattias Lind, mattias@norrtaljetk.com
 • Tränare: Jan Edlund, 070-4330359
 • Klubbchef: Magnus Rindeby, magnus@norrtaljetk.com, 070-4926424

Styrelsen

 • Ordförande: Paul Uhlander, paul.uhlander@gmail.com, 072- 1657433
 • Vice Ordförande: Svetlana Vesturlid, vesturlid@gmail.com

Ledamöter:

 • Ordinarie: David Granath, david.granath@granathreklam.se
 • Ordinarie: Inger Skogsfjord,inger.skogsfjord@hotmail.com
 • Ordinarie: Ewa Poznanska, ewa@poznanska.se
 • Ordinarie: Michael Myntelius, michael_myntelius@hotmail.com
 • Ordinarie: Ulrika Jansson, ulrikajanssonartist@gmail.com
 • Suppleant: Håkan Gustafsson, st.malmen@hotmail.com