tennis_grus_optimized

Info från NTK

Information från NTK:s styrelse och en hälsning från den nya ordföranden Paul Uhlander. Ni har tidigare fått en enkät skickad till er. Om ni inte redan har svarat på den så är vi tacksamma om ni gör det. Den är helt anonym, enkäten ligger öppen t.o.m. 10:e juni.