Nu finns uppdaterade regler för NTKs verksamhet under Klubben-dokument.