NTK Styrelse:

Klubbens styrelse består av en ordförande och fem ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet, som hålls före mars månads utgång. Styrelsen sammanträder normalt 10-12 gånger per år.


Ordförande

Jan Nyqvist
jan.nykvist@hotmail.se

Ledamot

Lars Andersson
larsandersson100@outlook.com

Ledamot

Urban Nordqvist

urban.nordquist.ntk@icloud.com

Ledamot

Johan Rydeberg

johan@rydeberg.com


Ledamot

Simon Ekström
simon.ekstrom@hotmail.com

Ledamot

Karl Söderqvist

malstakalle@gmail.com

Suppleant

Karin Ekman
karin.ekman54@gmail.com

Suppleant

Jan Lindh
info@janlindh.se