NTK Styrelse:

Klubbens styrelse består av en ordförande och fem ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet, som hålls före mars månads utgång. Styrelsen sammanträder normalt 10-12 gånger per år.


Ordförande

Jan Nyqvist
jan.nykvist@hotmail.se

Ledamot

Lars Andersson
larsandersson100@outlook.com

Suppleant

Maud Degerman

info@happyyou.se


Vice Ordförande 

Fredrik Sventelius

fredrik.sventelius@gmail.com

Ledamot

Simon Ekström
simon.ekstrom@hotmail.com

Ledamot

Karl Söderqvist

malstakalle@gmail.com

Ledamot

William Rodriguez

willcero@hotmail.com

Suppleant

Inger Skogsfjord

inger.skogsfjord@hotmail.com