Personal:

 

Huvudtränare:

Mattias Lind

Mobil 073-562 16 61

E-post mattias@norrtaljetk.com

 

Tränare:

Jan Edlund

Mobil 070-433 03 59

E-post janne@norrtaljetk.com

 

Timtränare:

Magnus Rindeby

Sara Ekdahl

Astrid Engdal Lundberg

Lina Söderhäll

Urban Nordqvist


Administratör:

Pamela Lind 

E-post info@norrtaljetk.com

 

Tävlingsadministratör:

Simon Ekström

E-post tavling@norrtaljetk.com

 


NTK Styrelse:


Ordförande
Jan Nyqvist
jan.nykvist@hotmail.se

Vice Ordförande
Urban Nordquist
urban.nordquist.ntk@icloud.com

Sekreterare

Simon Ekström
simon.ekstrom@hotmail.com

Övriga ledamöter

Anders Broberg
advokatbyran.anders.broberg@telia.com

Sigrid de Geyter
sigrid_de_geyter@hotmail.com

Jan Lindh
info@janlindh.se

Karl Söderqvist
malstakalle@gmail.com

Lars Andersson
larsandersson100@outlook.com

Suppleanter

Karin Ekman
karin.ekman54@gmail.com

Malin Larsson
malin@malvakrukmakeri.se