Här ser du våra träningsgrupper: https://www.dropbox.com/s/gai63pjq2m69soy/Tr%C3%A4ningsgrupper%20VT2022.pdf?dl=0