Covid -19

Trots att Covid -19 inte längre klassas som en pandemi härjar viruset fortfarande.

Vänligen respektera detta när du besöker vår anläggning och agera därefter. Alla delar vi på ansvaret att stoppa smittspridningen.